Vad händer om något går sönder under flytten?

Om du köper in tjänster från flyttfirmor Göteborg ska all egendom vara försäkrad under flytten. Skulle något gå sönder kan därmed firman laga eller ersätta eventuella skador. Men hur mycket kan man få i ersättning och hur långt efter flytten kan anmälan ske?

Ersätter marknadsvärde

Inom försäkringssammanhang finns inget som heter affektionsvärde. De saker som går sönder ersätts därför enbart utifrån gällande marknadsvärde. Har en flyttfirma totalt förstört en soffa kommer de att kolla upp vad liknande modell kostar på Blocket eller liknande andrahandsmarknad. Det är denna summa som de ersätter.

Även om man själv köpt in något för 10 000 kr så finns det inget som säger att ersättningen från aktuell flyttfirma ska vara på exakt samma nivå. Är det däremot egendom som köpts in bara någon dag före flytten kan ersättningsnivåer upp mot inköpspris ges.

Försök hitta en lösning

Första steget är alltid att försöka hitta en passande lösning med den flyttfirma som haft sönder sakerna. Oftast hittas en lösning men samtidigt kan det vara svårt att bevisa att skadorna verkligen uppstått under flytten. Du kanske anser att det är din flyttfirma som varit oaktsam medan de anser att skadorna redan funnits på möblerna.

Anser man att det är extra noga att inte repor får uppstå bör man ta kort på möblerna innan flytten sker och även gå igenom bohaget med en gruppchef för att vara överens om skicket på dem.

Hittar ni inte en lösning kan du gå vidare och klaga via Allmänna Reklamationsnämnden. Fördelen att gå denna väg är att de genomför en helt oberoende granskning av ärendet. Finns en konflikt anser de flesta företag att privatpersonen med flyttfirma stockholm ska göra denna anmälan just eftersom en grundlig granskning sker. Skulle sedan utslaget påvisa att din flyttfirma ska ersätta dig kommer detta till stor sannolikhet ske. Det är väldigt få företag som väljer att inte följa dessa rekommendationer.

Anmälan inom rimlig tid

Granska alltid avtalet innan du skriver under det. En punkt är hur lång tid efter flytten som klagomål kan framföras. Är det exempelvis bara sju dagar är det viktigt att man lägger de första dagarna på att kolla möbler, lådor och annat bohag. Många packar upp sina saker sakta och tänker inte på att tiden löper ut för att lämna in klagomål.

Samtidigt för inte en flyttfirma sätta ur kort tidsfrist som helst. Även om de skulle skriva att klagomål måste komma in inom 24 timmar så kan Allmänna Reklamationsnämnden anse att detta inte är skälig tid.