Mahjong: ett klassiskt kinesiskt spel

Mahjong är ett klassiskt kinesiskt spel som är mycket populärt i hela Asien, och som både spelas i form av vanligt sällskapsspel – det är det mest populära bordsspelet i Japan – och om pengar. För folk från västvärlden som inte har vuxit upp med mahjong kan spelet till en början kännas knepigt att förstå sig på, men grunderna är inte egentligen särskilt svåra att förstå sig på, och påminner om spel som poker och rummy.

Mahjong uppkom under 1700- och 1800-talen i Kina – till att börja med som ett kortspel, innan det kring mitten på 1800-talet utvecklades till att använda de brickor som vi känner till idag. Det spreds främst över Asien, till bland annat Thailand, Vietnam och Japan, och det har i och med den ofta muntliga spridningen fått många olika varianter på reglerna. Under slutet på 1800-talet och början på 1900-talet introducerades västvärlden till mahjong, och uppnådde en viss popularitet även i Europa, där kinesisk mahjong numera är den vanligaste typen som spelas.

Grunderna i mahjong

Mahjong är ett spel för fyra spelare, där alla har tretton spelbrickor vardera – övriga brickor placeras med framsidan neråt i en “mur” runt mitten på spelytan. Det finns numrerade brickor i valörer från ett till nio i tre sviter – hjul, bambu och kinesiska tecken – med fyra uppsättningar av varje svit. Det finns också fyra brickor vardera för de fyra väderstrecken, samt fyra vardera med en grön, röd respektive vit drake.

Målet är att uppnå en vinnande hand där alla ens brickor ingår i kombinationer – till exempel tre eller fyra brickor av samma valör och svit, eller brickor i en sekvens (till exempel 3, 4 och 5 i samma svit). Spelarna uppnår detta genom att moturs turas om att plocka upp en bricka från muren och sedan lägga ner en av sina brickor framför sig med framsidan upp. På så sätt bygger du långsamt upp dina kombinationer, efter hand som du ersätter irrelevanta brickor med sådana som du tror kan vara dig till nytta. Du kan även “stjäla” en bricka omedelbart efter att en motspelare har lagt ner den, om du kan fullborda en kombination med den – från vem som helst om du fullbordar en triplett eller kvadruplett, eller från spelaren direkt till vänster om dig om du fullbordar en sekvens.

Matchens slut, poängsättning och varianter på regler

Matchen fortsätter tills en spelare har uppnått en vinnande hand och tillkännager sin vinst, eller tills det inte längre finns några brickor kvar i muren; poäng eller pengavinst delas ut, och en ny match påbörjas. Poängsättning är oftast det svåraste att lära sig utantill, och det har därför blivit allt vanligare för nya spelare i modern tid att åtminstone till en början spela digitala versioner av mahjong, där datorn räknar ut poäng och omedelbart kan bedöma om en påstått vinnande hand verkligen är giltig eller inte. Digitalt spel över internet, till exempel på casino idag, kan också vara ett sätt för spelare som inte har någon att spela med att hitta tre motspelare på.

Vad som räknas som vinnande händer och kombinationer beror på vilka regler som spelas med – i och med spelets stora spridning över Asien finns det många olika standarder – och det är därför bra att säkerställa vilka regler som gäller innan ni börjar spela. Vissa varianter har också särskilda regler eller bonusbrickor, som påverkar spelet – till exempel låter japansk riichi-mahjong spelare satsa extra poäng eller pengar när man är en bricka iväg från en vinnande hand.